GMDSS-GOC

Curs Prevenirea si lupta contra incendiilor

Tehnici individuale de supravietuire pe mare (anii IV si V)
Competente in utililizarea mijloacelor de salvare (anii IV si V)