Preinregistrare participanti la cursurile organizate in cadrul proiectului POSDRU 87/1.3/S/62647